Spotkanie na Wydziale Socjologii Uniwersytetu w Bergen

W dniach 14-15 listopada 2013 członkowie polskiego zespołu badawczego spotkali się z  badaczami z Uniwersytetu w Bergen, partnerskiego uniwersytetu biorącego udział w projekcie. Spotkanie odbyło się na Wydziale Socjologii Uniwersytetu w Bergen i jego celem było wypracowanie wspólnej strategii badawczej w projekcie. To było pierwsze spotkanie, podczas którego uczestnicy projektu mogli poznać się i podyskutować. Program spotkania obejmował:

  • omówienie głównych założeń projektu, celów, metod badań oraz strategii promocyjnych
  • analiza budżetu i dyskusja nad jego zmianą
  • zdefiniowanie istotnych dla projektu problemów badawczych, które należy pogłębić w analizach i ustalenie zadań w tym związanych
  • dyskusja na temat systemów wsparcia migrantów w perspektywie porównawczej (polskiej i norweskiej)
  • dyskusja i opracowanie ostatecznej wersji kwestionariusza do badań polskich kobiet pracujących w Norwegii
  • wypracowanie szczegółowej procedury badawczej dla zadania pierwszego (badanie polskich migrantek w Norwegii)

Współpraca z norweskim partnerem była owocna. Przygotowano narzędzie badawcze i przystąpiono do badań terenowych. Obecnie trwają prace nad zbieraniem danych.

-