Pierwsze spotkanie warsztatowe na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie

W dniu 24 listopada 2014 roku odbędzie się pierwsze spotkanie warsztatowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w ramach projektu: „Polish female migrants and their families – a study of care deficit”. Celem spotkania będzie praca nad narzędziem badawczym dla różnych grup respondentów. Wywiady zostaną przeprowadzone w Polsce i mają dotyczyć kwestii opieki nad rodzicami i dziadkami kobiet wyjeżdżających do pracy w Norwegii.

Uczestnicy spotkania:
  1. Prof. Zofia Kawczyńska-Butrym
  2. Prof. Lise Widding Isaksen
  3. Dr Joanna Bielecka-Prus
  4. Dr Elżbieta Czapak
  5. Dr Marzena Kruk
  6. Dr Alicja Sadownik

Miejsce spotkania: Sala Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS (sala nr 4), pl. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Projekt realizowany jest na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Zakładzie Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami w partnerstwie z University of Bergen, Faculty of Social.

-