Spotkanie z przedstawicielkami Homo Faber

Spotkanie z przedstawicielkami lubelskiej organizacji pozarządowej Homo Faber, które odbyło się na Wydziale Filozofii i Socjologii w dniu 22 stycznia. Spotkanie poświęcone było przedstawieniu ogólnego zarysu badań podejmowanych w ramach projektu.

-