Drugie spotkanie na Wydziale Socjologii Uniwersytetu w Bergen

W ramach projektu Projekt „Polish female migrants and their families– a study of care deficit” zgodnie z harmonogramem i zadaniami wynikającymi z projektu, dnia 9 marca 2015 odbędzie się Workshop (Bergen), u Partnera Projektu. Miejsce: Department of Sociology, University of Bergen.

Department of Sociology, University of Bergen

-