Prezentacja projektu „Polfamigra” – Gdańsk

W dniu 6 marca 2015 roku dr Marzena Kruk wzięła udział w X Konferencji Naukowej z cyklu „Kobieta w kulturze” pod hasłem “Gender, Culture & Migration”, która odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas obrad przedstawiła główne założenia i wyniki badań poczynione w projekcie: Polish female migrants and their families – a study of care deficit.

Kobieta w kulturze

X Konferencja Naukowa z cyklu „Kobieta w kulturze” pod hasłem “Gender, Culture & Migration” organizowana przez Instytut Psychologii i Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz PAR Migration Navigator.

-