Mothering from abroad. Changes in socialization patterns in migrants’ families in comparative perspective

W dniach 6-7 marca 2015 roku dr Joanna Bielecka Prus wzięła udział w X Konferencji Naukowej z cyklu „Kobieta w kulturze” pod hasłem “Gender, Culture & Migration”, która odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Na konferencji przedstawiła referat: Mothering from abroad. Changes in socialization patterns in migrants’ families in comparative perspective.

Kobieta w kulturze

X Konferencja Naukowa z cyklu „Kobieta w kulturze” pod hasłem “Gender, Culture & Migration” organizowana przez Instytut Psychologii i Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz PAR Migration Navigator.

-