Relacja z drugiego spotkania na Wydziale Socjologii Uniwersytetu w Bergen

W dniu 9 marca 2015 roku na Uniwersytecie w Bergen (Norwegia) odbył się III Workshop w ramach projektu: Polish female migrants and their families – a study of care deficyt. W spotkaniu uczestniczyli ze strony lidera projektu (Zakładu Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami, Instytutu Socjologii UMCS), kierownik projektu prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym, dr Joanna Bielecka-Prus, dr Marzena Kruk oraz ze strony partnera projektu (Department of Sociology, University of Bergen) prof. Lise Widding Isaksen i dr Alicja Sadownik.

Celem spotkania było rozpatrzenie istotnych elementów z procesu realizacji projektu w tym w szczególności został omówiony proces przeprowadzenia badań jakościowych w Norwegii. Ważną częścią III Workshopu było ustalenie i przygotowanie się do organizacji międzynarodowej konferencji naukowej zamykającej projekt na której zostaną przedstawione wyniki badań prowadzonych w ramach projektu.

Uniwersytet w Bergen

-