Prezentacja projektu podczas konferencji: Granice-przestrzeń – migracje

Serdecznie zapraszamy do udziału w studencko-doktoranckiej ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Granice – przestrzeń – migracje”, 28 kwietnia 2015 r., Sala Obrad Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS. Konferencja organizowana jest w ramach Dnia Socjologa przez: Instytut Socjologii UMCS, Koło Naukowe Studentów Socjologii oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Lubelski.

W sesji plenarnej zostanie przedstawiony aktualny stan badań związanych z projektem badawczym dotyczącym migracji: „Polish female migrants and their families – a study of care deficit” projekt ten realizowany jest na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Zakładzie Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami, Instytutu Socjologii w partnerstwie z University of Bergen, Faculty of Social Sciences.

Kontakt z organizatorami: konferencja@socjologia.umcs.lublin.pl

Granice - Migracja - Przestrzeń

-