Female migration and its impact on family care. A case of Poland

W dniach 20-21 listopada dr Joanna Bielecka Prus, wzięła udział w międzynarodowej konferencji:
How The International Migration is Shaping the Contemporary Society? na uniwersytecie: AAB University, Prisztina, Kosowo. Wygłosiła referat: Female migration and its impact on family care. A case of Poland.

Pristina Konferencja

 

-