Warsztaty ekspertów opieki – Problemy rodzin migrantów

W ramach projektu „Polish female migrants and their families – a study of care deficit” realizowany jest na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Zakładzie Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami, Instytutu Socjologii. W dniach 21-22 kwietnia 2016 roku, zostanie zorganizowane spotkanie /Warsztaty ekspertów opieki – Problemy rodzin migrantów/ z pracownikami socjalnymi, którzy w doświadczeniu zawodowym i zakresie obowiązków pracowniczych stykają się z problemami generowanymi przez procesy migracyjne a szczególnie przez zagraniczne wyjazdy osób ze średniego pokolenia. Zależy nam na pogłębieniu naszej wiedzy na temat roli pracowników socjalnych w rozwiązywaniu ewentualnych problemów, na jakie napotykają i jak sobie z nimi radzą i z kim w tym względzie współpracują. Warsztaty są niezbędne do zrealizowania zakresu merytorycznego projektu POLFAMIGRA.

startup-594090_640

-