Warsztaty ekspertów opieki – problemy rodzin migrantów – fotorelacja

W ramach projektu „Polish female migrants and their families – a study of care deficit”, prowadzonego w Zakładzie Socjologii Ogólnej i badań nad Migracjami Instytutu Socjologii UMCS, w dniach 21 oraz 22 kwietnia w sali Rady Wydziału Filozofii i Socjologii odbyły się „Warsztaty ekspertów opieki – problemy rodzin migrantów”.

Warsztaty ekspertów opieki (6)

Warsztaty prowadzone były w formie wywiadów fokusowych. z pracownikami socjalnym, którzy w doświadczeniu zawodowym stykają się z problemami generowanymi przez procesy migracyjne a szczególnie poprzez zagraniczne wyjazdy osób ze średniego pokolenia.

Fotorelacja z wydarzenia:

-