Opieka w procesach migracji – relacja TV UMCS

Relacja przygotowana przez TV UMCS z międzynarodowej konferencji naukowej: Opieka w procesach migracji. Koncepcje i realizacje, która odbywa się się w dniach 19-20 maja 2016 r. na Wydziale Filozofii i Socjologii. Organizatorem konferencji jest  Instytut Socjologii, Wydziału Filozofii i Socjologii, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Konferencja organizowana w ramach projektu: „Polish female migrants and their families – a study of care deficit”

-