Raport końcowy projektu

Raport końcowy projektu: „Polish female migrants and their families – a study of care deficit” realizowanego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Zakładzie Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami, Instytutu Socjologii, Wydziału Filozofii i Socjologii. Projekt realizowany jest w partnerstwie z University of Bergen, Faculty of Social Sciences.

View Fullscreen

-