dr Joanna Bielecka-Prus

dr Joanna Bielecka-PrusA graduate of the Catholic University of Lublin, assistant professor in the Department of General Sociology and Migration Studies of the Institute of Sociology at Maria Curie-Sklodowska University. Her research interests are focused on qualitative research methodology, identity and social exclusion. She is the author or a co-author of books on sociology of culture, family, and education (Transmission of culture in the family and school. Theory of Basil Bernstein, PWN, Warsaw 2010), disability (Disabled people in the labour market in the Lublin Region, Lublin 2011), homelessness (Social and institutional aspects of homelessness in the Lublin Province, Lublin 2011) and articles devoted to the methodology of qualitative research. She has participated in projects: NOVASOFIE – Analysing and Overcoming the Social Fragmentation in Europe) under the 6th Framework Programme of the European Commission; Social and institutional aspects of homelessness in Lublin province. ” ESF 7.2.1. Professional and social activation of people at risk of social exclusion; Diagnosis of labour market Lublin province in terms of the functioning of the persons with disabilities: ESF 6.6.1 Support for the unemployed in the regional labour market; Cultural Perspective of Lublin – a study on the state of the cultural sector in Lublin and participation. The project was funded by the Ministry of Culture and National Heritage and the City of Lublin. She is currently a member of the research team in an international project Mobile Identities: Migration and Integration in Transnational Communities, financed by the European Fund for the Integration of non-EU immigrants (EIF) 2013-2015.

Publications:

2010

Koncepcja tożsamości społecznej w analizie dyskursu. Przegląd wybranych kierunków badawczych. W: K.T. Konecki, A. Kasperczyk (red.) Procesy tożsamościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego, Wyd. UŁ, Łódź 2010.

Analiza władzy w przekazie wizualnym. Wybrane problemy z metodologii badań, W: Wiedza między słowem a obrazem,  M. Zemło, A. Jabłoński, J.Szymczyk (red.), Wyd. KUL, Lublin 2010.

2011

Metodologiczne implikacje założeń antropologii interpretacyjnej. W: Geertz a hybrydowa wersja antropologii interpretatywnej,  A. Szafrański (red.). Wyd. KUL. Lublin 2011. Tożsamość społeczna pracujących osób niepełnosprawnych, w: Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Lubelszczyzny, P. Rydzewski, R. Maciejewska, J. Bielecka-Prus i A. Szkoła (red.). Wyd. WSPA. Lublin 2011, s. 147-183.

Ekonomiczne i społeczne problemy w funkcjonowaniu instytucji działających na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnych, w: Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Lubelszczyzny, P. Rydzewski, R. Maciejewska, J. Bielecka-Prus i A. Szkoła (red.). Wyd. WSPA. Lublin 2011, s.307-334.

Wsparcie społeczne w opinii pracujących osób niepełnosprawnych (razem z M. Maciejewską), w: P. Rydzewski, R. Maciejewska, J. Bielecka-Prus i A. Szkoła (red.). Wyd. WSPA. Lublin 2011, s.225-248.

Społeczne aspekty bezdomności, w: Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności na Lubelszczyźnie, J. Bielecka-Prus, P. Rydzewski i R. Maciejewska (red.),  Wyd. WSPA. Lublin  2011, s. 11-29.

Instytucjonalne aspekty bezdomności na Lubelszczyźnie w świetle danych urzędowych (razem z R. Maciejewską), w: Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności na Lubelszczyźnie , J. Bielecka-Prus, P. Rydzewski i R. Maciejewska (red.), Wyd. WSPA. Lublin  2011, s. 181-199.

Tożsamość społeczna osób bezdomnych, w: Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności na Lubelszczyźnie, J. Bielecka-Prus, P. Rydzewski i R. Maciejewska (red.),  Wyd. WSPA. Lublin  2011, s. 163-179.

Problemy w funkcjonowaniu instytucji działających na rzecz pomocy osobom bezdomnym, w:  Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności na Lubelszczyźnie , J. Bielecka-Prus, P. Rydzewski i R. Maciejewska (red.), Wyd. WSPA. Lublin  2011, s. 201-226.

20. Social Roles of Sociologists after 1945, „Comparative Sociology”, 10, s.735-765.

2012

21. Problem kontekstu w teoriach komunikowania społecznego, „Studia Socjologiczne, 1, s. 19-37.

22. Normana K. Denzina projekt etnografii interpretacyjnej, w: Geertz. Dziedzictwo-interpretacje-dylematy, red. A. Szafrański, Wyd. KUL, Lublin, s. 193-213.

23. Problemy w funkcjonowaniu instytucji wsparcia osób niepełnosprawych na rynku pracy w województwie lubelskim, w: Problemy aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na obszarach wiejskich, red. J. Żbikowski, D. Dąbrowski, M. Kuźmicki, Wyd. PSw W Białej Podlaskiej, s.155-176.

2013

32. Krytyczne, teoretyczne i publiczne – praktyki analizy dyskursu w Polsce (współautor Anna Horolets), Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom IX Numer 1, s. 6-11.

33. Rekonstrukcja praktyk analizy dyskursu na podstawie wybranych anglojęzycznych czasopism dyskursywnych (współautor Anna Horolets), Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom IX Numer 1, s. 152-185.

34. Poczucie winy jako emocja społeczna. Analiza wybranych nurtów badawczych. Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom IX, nr 2, s. 104-127.

35. Paradygmat partycypacyjny w naukach społecznych. Wykorzytywanie danych wytworzonych przez badanych w analizie jakościowej, Rocznik Lubuski, 39., s. 29-51.

Contact:

E-mail: jbprus[at]umcs.pl