prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym

I Education. Academic degrees and titles

 • Faculty of Humanities CUL – Polish philology from 1956 to 1961.
 • 1961 – Master of Arts
 • Faculty of Social Sciences – Sociology 1962-1965.
 • 1969 – Master of Arts
 • 1978 – PhD at Maria Curie – Skłodowska University in the field of sociology, dissertation title: Rural doctors. Mechanisms of employment and stability.
 • 1988 – Habilitation at Catholic University of Lublin. Faculty of Social Sciences – in the field of sociology, dissertation title: The functioning of the family and the disease. A sociological analysis.
 • 1992 – Associate professor at Catholic University of Lublin
 • 1993 – Associate professor at Medical University of Lublin
 • 1996 – The title of a professor of humanities
 • 1999 – A position of a full professor at UWM – Olsztyn
 • 2004 – A position of a full professor at Catholic University of Lublin – Lublin
 • 2008 – A position of a full professor at Maria Curie Skłodowska University, Lublin

II. Scientific discipline

Scientific specialization: sociology of health, medicine and disability, sociology of the youth, family sociology, sociology of migration, sociology of poverty and social work

III. Awards

 • 1979 – Nagroda Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych, za pracę doktorską – indywidualna.
 • 1989 – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej z tytułu osiągnięć naukowych, za rozprawę habilitacyjną – indywidualna
 • 1995  – Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za książkę : Rodzinny kontekst zdrowia i choroby – indywidualna
 • 1996  – Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za książkę : Rodziny osób niepełnosprawnych – indywidualna
 • 2010 – Lubelska Doroczna Nagroda Naukowa im. Prof. Edmunda Prosta za rok akademicki 2008/09. za książkę: Migracje. Wybrane zagadnienia

Books (PDF)

Publications (PDF)

Contact:

E-mail: zofkaw[at]wp.pl
Phone: + 48 815372894