Konferencja: Granice-przestrzeń – migracje

Ogólnopolska konferencja naukowa

„Granice – przestrzeń – migracje”

Termin: 28 kwietnia 2015 roku, godz. 8:45

Miejsce Konferencji:
Sala obrad Rady Wydziału FiS
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, Lublin

Organizator: Instytut Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Koło Naukowe Studentów Socjologii oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Lubelski

]PROGRAM KONFERENCJI

[tab:Opis konferencji]

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Zapraszamy naukowców i praktyków z różnych dziedzin nauki (socjologii, psychologii, filozofii, kulturoznawstwa, urbanistyki i innych)

Współczesne zmiany globalne powodują, iż granice zacierają się nie tylko w wymiarze fizycznym lecz powstają także nowe, a stare ulegają transgresji.

Przestrzeń w której funkcjonujemy jako społeczeństwa to nie tylko przestrzeń w świecie fizycznym, ale także w świecie wirtualnym, symbolicznym i w każdym z nich można mówić o granicach i ich przekraczaniu. Czy istnieje granica poruszania się w tych światach, jak przekraczane są granice i jakie ma to skutki dla życia społecznego. Migracje to zmiana miejsca pobytu fizycznego i przekraczanie granic w przestrzeni fizycznej, ale także kulturowej co powoduje pojawienie się innego typu granic.

Tematyka konferencji obejmuje następujące problemy:

 • Granice w przestrzeni fizycznej, szczególnie w przestrzeni miasta
 • Granice kulturowe i społeczne w tym obcość, marginalizacja, wykluczenie, stereotypy
 • Władza w podtrzymywaniu granic
 • Symboliczne tworzenie przestrzeni granic
 • Przekraczanie granic
 • Granice i przestrzeń w światach wirtualnych
 • Procesy migracyjne
 • Granice mentalne i ich przekraczanie
 • Dewiacje i granice

Kontakt z organizatorami: konferencja@socjologia.umcs.lublin.pl

Granice - Migracja - Przestrzeń

Patronat:

 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne oddział Lubelski

Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział Lubelski


[tab:Patronat medialny]
 • Radio Lublin

Radio Lublin

 • Radio centrum

Radio Centrum

 

 

 

 

 

 • Koziolek.pl Lubelski Serwis Informacyjny

koziolek.pl

 • Academicon

Academicon

 

Zdjęcie: 62003
related

 

[tab:END]