Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji:

logo konferencji

Społeczne i demograficzne przemiany współczesnego świata i globalne procesy migracji generują wiele problemów, przed którymi stają zarówno poszczególne osoby, rodziny jak też instytucje państwowe i lokalne. Jednym z problemów jest zabezpieczenie opieki nad osobami, które potrzebują jej zarówno w obszarach indywidualnego i społecznego rozwoju, jak i w zaspokojeniu wielu, często codziennych potrzeb. Stawiamy pytania – czym jest opieka, jakie jest jej znaczenie i rola w procesach migracji, jakie są uwarunkowania jej realizacji, kto głównie realizuje opiekę oraz jak działają sieci i instytucje wspierające „głównego” opiekuna.

Proponowane zakresy tematyczne:

 1. Koncepcje i modele opieki;
 2. Wyzwania opiekuńcze współczesnego świata;
 3. Zmiana aktorów opieki w procesach migracji;
 4. Dzieci, młodzież i seniorzy – adresaci opieki;
 5. Potencjał i deficyt opieki;
 6. Rodzinny kontekst opieki w procesach migracji.

Organizator konferencji:

Najważniejsze terminy

 • 19-20 maja 2016

  Międzynarodowa Konferencja: Opieka w procesach migracji. Koncepcje i realizacje

 • Opłata konferencyjna

  Udział w konferencji jest bezpłatny

Miejsce konferencji: Lublin