II tura naboru abstraktów

Pragniemy poinformować o otwarciu drugiej tury naboru abstraktów. Nowy termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję to 30 marca 2016. Termin kwalifikacji wystąpień to 5 kwietnia 2016.
Informujemy jednocześnie, że osoby, które prześlą abstrakt w pierwszej turze, (do dnia 14 marca), dostaną odpowiedź o zakwalifikowaniu zgłoszenia do dnia 20 marca.