Międzynarodowa konferencja: Opieka w procesach migracji – Koncepcje i realizacja 10-20 maja 2016 r., Lublin organizowana jest w ramach projektu „Polish female migrants and their families – a study of care deficit”.

Projekt „Polish female migrants and their families – a study of care deficit” realizowany jest na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Zakładzie Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami, Instytutu Socjologii Wydziału Filozofii i Socjologii. Projekt realizowany jest w partnerstwie z University of Bergen, Faculty of Social Sciences. Opiekę merytoryczną nad całością projektem pełni prof. Zofia Kawczyńska-Butrym, Kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami. Skład zespołu badawczego tworzą pracownicy naukowi oraz specjaliści z Polski i Norwegii. Projekt realizowany jest od września 2013 r. do 2016 r.