Abstrakty wystąpień


 

Czwartek 19 maja

Rozpoczęcie konferencji – 10:00-10:30

 • Przywitanie gości – Prof. dr hab. Stanisław Michałowski – Rektor UMCS i Prof. dr hab. Teresa Pękala – Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS
 • Informacje o Projekcie –  Prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym – Opiekun Merytoryczny Projektu POLFAMIGRA

Sesja I Referaty ogólne – 10:30-12:15

Prowadzący: Dr Elżbieta Czapka

 1. Prof. Lise Widding Isaksen, University of Bergen, Migration, Trust and Care: Warm and Cold Care Models
 2. Dr hab. Dobroniega Trawkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Potencjał opiekuńczy rodziny – koncepcja i jej konteksty
 3. Mgr Milena Marczak, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Percepcja cech osobowości osób migrujących a członkowie ich rodzin pozostawieni w domu rodzinnym pod opieką innych osób
 4. Mgr Pawel Wrobel, Aberystwyth University Care and post-2004 Polish migration to Wales: Actors, challenges and impact
 5. Prof. Sergey Ryazantsev, Dr Svetlana Sivoplyasova, Russian Academy of Sciences, Influence of migration on transformation of families in Tajikistan

 

Sesja II Opieka nad osobami starszymi cz. I 12:45 –14:00

Prowadzący: Prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym

 1. Dr Mariola Racław, Uniwersytet Warszawski, Między rynkiem a rodziną. Opiekunowie rodzinni osób starszych jako nieformalni pracodawcy migrantów
 2. Dr Anna Rudnik, Uniwersytet w Białymstoku, Starzejący się migranci a rodzinny kontekst opieki z perspektywy dorosłych dzieci
 3. Dr Emilia Kramkowska, Uniwersytet w Białymstoku – Postawy seniorów wobec zagranicznych migracji ich dorosłych dzieci
 4. Dr Katarzyna Winiecka, Uniwersytet w Białymstoku – Wsparcie starych rodziców a migracja ich dorosłych dzieci. Aktorzy systemu wsparcia z perspektywy transgranicznych kontaktów rodzinnych

 

Sesja III Opieka nad osobami starszymi cz. II 14:15 -15:15

Prowadzący:  Prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym

 1. Dr Elżbieta Kościńska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Realizacja funkcji opiekuńczo-pielęgnacyjnej wobec seniorów w obliczu migracji kobiet
 2. Dr Elżbieta Czapka, NAKMI, Oslo, Strategie opiekuńcze polskich migrantek w Norwegii realizowane wobec starszych podopiecznych w Polsce,
 3. Mgr Katarzyna Czarkowska, mgr Magdalena Czarnecka, Feniks Support Services Ltd., Szkocja, Challenges of the transnational care of elderly people in Poland.

 

Piątek 20 maja

Sesja IV – Opieka nad dziećmi cz. I – 9:30-11:15

Prowadzący: Dr Joanna Bielecka- Prus

 1. Mgr Omoye Akhagba, PAN, – Relevance of Social Support in the Health and Lifestyle of Diaspora Mothers: Voices of African Mothers in Poland
 2. Dr Agnieszka Pawlak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Transnarodowe macierzyństwo a transnarodowe ojcostwo – podobieństwa i różnice w realizacji i społecznym odbiorze praktyk rodzicielskich migrujących matek i migrujących ojców,
 3. Mgr Katarzyna Bogucka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Sytuacja opiekuńcza dziecka z rodziny migracyjnej jako determinanta jego funkcjonowania emocjonalno-społecznego.
 4. Dr Marzena Kruk, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Sytuacja eurosierot w opiniach opiekunów zewnętrznych,
 5. Dr Alicja Sadownik, University of Bergen, Polskie matki o norweskich przedszkolach – gdzie rozpocząć proces budowania zaufania między rodzicami migrantami a instytucją opieki nad dzieckiem?

 

 Sesja V– Opieka nad dziećmi cz. II – 11:30 –  13:15

Prowadzący: Dr Marzena Kruk

 1. Dr Joanna BieleckaPrus, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Dziecko w rodzinie transnarodowej
 2. Dr Oksana Koshulko – The problem of absence of family care for children of Ukrainian labor migrants, CASE – Center for Social and Economic Research
 3. Dr Iwona Zwierzchowska – Formy wsparcia dzieci z rodzin migracyjnych w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 4. Mgr Łukasz Miciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Minimalizowanie negatywnych konsekwencji eurosieroctwa: niektóre kierunki wsparcia psychologicznego

Zakończenie konferencji

Opieka w procesach migracji 19-20 maja - PLAKAT

Opieka w procesach migracji 19-20 maja – PLAKAT PDF