• mgr Omoye Akhagba, Polska Akademia Nauk
 • dr Joanna Bielecka-Prus, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Katarzyna Bogucka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • dr Elżbieta Czapka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr Katarzyna Czarkowska, Szkocja
 • prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Oksana Koshulko, CASE – Center for Social and Economic Research
 • dr Emilia Kramkowska, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Marzena Kruk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • inż. Paweł Kucki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • mgr Milena Marczak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Mgr Łukasz Miciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • dr Agnieszka Pawlak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • dr Mariola Racław, Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sergey Ryazantsev, Russian Academy of Sciences
 • dr Anna Rudnik, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Alicja Sadownik, University of Bergen
 • Svetlana Sivoplyasova, Russian Academy of Sciences
 • dr hab. Dobroniega Trawkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • prof. Lise Widding Isaksen, University of Bergen
 • dr Katarzyna Winiecka, Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Paweł Wróbel, Aberystwyth University
 • dr Iwona Zwierzchowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie