Dr Marek Butrym

Pracownik Katedry Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Kontakt:

E- mail: mbutrym@poczta.onet.pl