dr Marzena Kruk

dr Marzena KrukAdiunkt w Instytucie Socjologii UMCS. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjologia zdrowia i choroby, niepełnosprawności, migracji, wykluczenia społecznego oraz ekonomii społecznej. Jest współredaktorem książki Dajmy szanse. Zatrudnienie i praca w perspektywie zdrowia psychicznego (2010) oraz publikacji związanych z wykluczeniem społecznym i ekonomia społeczną.

Członkostwo w organizacjach

  • Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
  • Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Wykształcenie:

  • magister teologii i socjologii
  • doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii

Wykaz ostatnich publikacji:

  1. Podstawy i zasady pracy z klientem, w: Ex caritate pro bono. Szkice o pracy socjalnej, red. J. Mazur, Wydawnictwo Platan, 2009, ss.133-142.
  2. Wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych  jako wyzwanie dla polityki społecznej, w: Caritas in Veritate zasadą polityki społecznej, red. T. Adamczyk, J. Mazur, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 291-302
  3. Potrzeba współpracy i partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej, w: Dajmy szanse. Zatrudnienie i praca w perspektywie zdrowia psychicznego, red. M. Kruk, A. Juros, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 71-86.
  4. Europa Środkowo-Wschodnia społeczeństwo i kultura, w: Studia w zakresie studiów wschodnich, red. I. Wodzianowska, H. Łaszkiewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 35-42.
  5. Partnerstwo w projektach realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w: Studia w zakresie studiów wschodnich, red. I. Wodzianowska, H. Łaszkiewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 35-42.
  6. Dajmy szanse. Zatrudnienie i praca w perspektywie zdrowia psychicznego – red. M. Kruk., A. Juros, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010

Kontakt:

msylwia.kruk[at]poczta.umcs.lublin.pl