Publikacje, konferencje i seminaria

BROSZURA INFORMACYJNA

View Fullscreen

RAPORT KOŃCOWY PROJEKTU

View Fullscreen
[table caption=”Publikacje”] Nr*Tytuł*Autor/Autorzy*Nazwa czasopisma*Język

1*Wybrane aspekty deficytu opieki nad populacją starzejącej się Europy*Zofia Kawczyńska-Butrym, Elżbieta Czapka*Praca Socjalna, 2013. XXVIII*polski

2*Organization of Polish parents care for migrant women. Selected problems of older people in a situation of migration of their children*Marzena Kruk*Changes in demographic, social and economic developments in Poland and Europe challenge for the scence and practice of management, P. Górski (eds.), 2014*polski

3*Zrozumieć migracje kobiet – gdy siwiejąca Europa potrzebuje opieki* Zofia Kawczyńska Butrym*Opuscula Sociologica 3/2014*polski

4*Potential of elderly persons – from homeland to home abroad.*Zofia Kawczyńska Butrym*Understanding Ageing in Contemporary Poland: Social and Cultural Perspectives, ed. S. Grotowska, I. Taranowicz. M. Libiszowska – Żółtowska, Wrocław 2014, s. 61-70*angielski

5*Feminizacja migracji- globalny i rodzinny kontekst opieki*Zofia Kawczyńska Butrym*Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania. Red.: A. Jabłoński, M. Szyszko, D. Gzicka, Lublin, 2014, s. 189 – 202*polski

6*Polish and Ukrainian women in the care-giving job market.*Zofia Kawczyńska Butrym*Contemporary Problems of Social Change: Polish and Ukrainian Experience, ed. V. Yevtukh, R. Radzik, G. Kisla, Kyiv, 2015, s. 117-134.*angielski

7*Wsparcie społeczne dla rodzin migracyjnych w Polsce*Marzena Kruk*odzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy. Red. I. Taranowicz. S.Grotowska, Oficyna Wydawnicza ARBORETUM, Wrocław 2015, ss.193-205.*polski

8*Organizacja opieki nad rodzicami polskich migrantek w Norwegii*Marzena Kruk*Zmiany demograficzne w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania, (red.). P. Górski, Wydawnictwo Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2015,s.34-41*polski

9*Children left behind and their everydays life*Marzena Kruk*International multidistiplinary Scentific Conferenceon social Sciences and art. SGEM 215, Conference Proceeding, Albena-Bułgaria 2015, p.341-349.*angielski

10*Migracje jako czynnik aktywizujący życie rodzinne i społeczne osób starszych*Marzena Kruk*Inkluza czy ekskluzja/ człowiek stary w społeczeństwie, (red.) M. Synowiec-Piłat, B. Kwiatkowska, K. Borysławski, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2015, ss.257-273. Wrocław*polski

11*From East to West. Polish Public discourse on migration in press. *Joanna Bielecka-Prus*International multidistiplinary Scentific Conferenceon social Sciences and art. SGEM 215, Conference Proceeding, Albena-Bułgaria 2015, p. Book. 3, s. 59-66.*angielski

12*Świat emocji rodziców migrantek – starość w tęsknocie*Zofia Kawczyńska-Butrym*Opieka nad dziećmi i starszymi rodzicami w rodzinach migrujących kobiet, Lublin 2016*polski

13*Migration, Trust and Care: Warm and Cold Care Models*Lise Widding Isaksen*Opieka nad dziećmi i starszymi rodzicami w rodzinach migrujących kobiet, Lublin 2016*angielski

14*Dziecko w rodzinie transnarodowej*Joanna Bielecka-Prus*Opieka nad dziećmi i starszymi rodzicami w rodzinach migrujących kobiet, Lublin 2016*polski

15*„Mama to obowiązek” – zakresy opieki i strategie opiekuńcze polskich migrantek w Norwegii realizowane wobec starszych członków rodziny w Polsce*Elżbieta Czapka*Opieka nad dziećmi i starszymi rodzicami w rodzinach migrujących kobiet, Lublin 2016*polski

16*Polish migrant mothers in Norway on their children’s relationships with grandparents in Poland *Alicja Sadownik*Opieka nad dziećmi i starszymi rodzicami w rodzinach migrujących kobiet, Lublin 2016*angielski

17*Rodzice migrantek i ich opiekunowie o instytucjach wspierających opiekę*Marek Butrym*Opieka nad dziećmi i starszymi rodzicami w rodzinach migrujących kobiet, Lublin 2016*polski

[/table]

 

[table caption=”Konferencje i seminaria”] Nr*Tytuł wystąpienia*Prelegent*Nazwa konferencji*Czas i miejsce*Ranga*Typ

1*Cross-sectoral dialogue for migrants on the examle of the province of Lublin*Marzena Kruk*Partnership for cross-solving social problems*20 V 2014, Rzeszów*MK*R

2*„Mali ludzie z małego kraju”? Obraz migrantów polskich w dyskursie politycznym*Joanna Bielecka-Prus*Narody i stereotypy 25 lat później* 4-6 VI 2014, Kraków*MK*R

3*Wsparcie społeczne dla rodzin migracyjnych w Polsce*Zofia Kawczyńska-Butrym*Rodzina wobec lokalnych i globalnych wyzwań współczesności*16-17 VI 2014, Wrocław*K*R

4*Migration As the Process of Care Exclusion (PPTx)  (PDF) XVIII ISA World Congress of Sociology – Abstrakt*Joanna Bielecka-Prus, Marek Butrym*XVIII ISA World Congress of Sociology*13-19 VII 2014, Jokohama *MK*R

5*Metaphorical Concepts in Research on Migrant Families: Care Deficits, Social Capital and the Care Commons (PPTx) (PDF)*Lise Widding Isaksen*The 7th Congress of the European Society on Family Relations – ESFR*3-6 IX 2014, Madryt*MK*R

6*Migration As the Process of Care Exclusion*Joanna Bielecka-Prus*The 7th Congress of the European Society on Family Relations – ESFR*3-6 IX 2014, Madryt*MK*R

7*Health migrants. Sociological analysis*Marzena Kruk*Health security interdisciplinary approach*17-19 IX 2014, Świerklaniec*MK*R

8*Organization of Polish parents care form migrant women. Selected problems of older people in a situation of migration of their children*Marzena Kruk*Zmiany demograficzne, społeczne i gospodarcze w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania*25-26 IX 2014, Kraków*K*R

9*Euro-orphanhood in Polnad. Is it really problem? Analysis of social discourse about euro-orphanhood*Joanna Bielecka-Prus, Marzena Kruk*IX International Conference of Young Scientists*2-4 X 2014, Kraków*MK*R

10*Polish female migrants and their families – a study of care deficit (POLFAMIGRA)*Joanna Bielecka-Prus, Marzena Kruk*Gender equality:policy, research, society*9-10 X 2014, Warszawa*MK*Pr

11* Wykluczenie ekonomiczno-społeczne migrantów*Marzena Kruk*Kultura Wykluczenia?* 14 XI 2014, Kraków*K*R

12*The problem of social security of migrant*Marzena Kruk*Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem*2-4 XII 2014, Zakopane*K*R

13*Mothering from abroad. Changes in socialization patterns in migrants’ families in comparative perspective*Joanna Bielecka-Prus*International Conference Gender, Culture & Migration, PAR, UG*6-7 III 2015, Gdańsk*MK*Pr

14*Prezentacja projektu Polfamigra*Marzena Kruk*Gender, Culture & Migration*6 III 2015, Gdańsk*MK*Pr

15*Polish mothers in Norway: Care deficits as a reason to gender roles transformation*Alicja Sadownik*Gender, Culture, Migration*6-7 III, Gdańsk*MK*Pr

16*Prezentacja projektu Polfamigra*Marzena Kruk*Granice-przestrzeń-migracje*28 IV Lublin*K*Pr

17*Polish and Ukrainian women in the care-giving job market*Zofia Kawczyńska -Butrym*Contemporary Problems of Social Change: Polish and Ukrainian Experience*24 VI 2015, Lublin*MK*Pr

18*Problem eurosieroctwa w Polsce*Marzena Kruk*Dziecko w kulturze*11 VI 2015, Warszawa*K*Pr

19*Migracje jako czynnik aktywizujący życie rodzinne i społeczne osób starszych*Marzena Kruk*Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa*19 VI 2015, Wrocław*K*Pr

20*Who cares? Children left behind and their everyday life*Joanna Bielecka-Prus,Marzena Kruk*12th Conference of the European Sociological Association 2015 in Prague*25 VII 2015, Praga*MK*Po

21*From East to West. Polish public discourse on migration in press*Joanna Bielecka-Prus*2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Art*24 VIII 2015, Albena, Bułgaria*MK*R

22*Children left behind and their everydays life*Marzena Kruk*2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Art*26 VIII 2015, Bułgaria*MK*Pr

23*Elderly people – global space of care*Zofia Kawczyńska -Butrym*2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Art*26 VIII 2015, Albena, Bułgaria*MK*Pr

24*The omnipresent sausage. Norwegian kindergartens in Polish mothers’ stories and challenges of storytelling research.*Alicja Sadownik*Negotiating neglected narratives – Unpacking stories of children and teachers in educational practices*7-8 X 2015, Bergen*MK*Pr

25*Female migration and its impact on family care. A case of Poland*Joanna Bielecka-Prus*AAB University, Pristine-Kosovo*20-21 XI 2015, Prisztina, Kosowo*MK*Pr

26*Informacje o projekcie: Polish female migrants and their families – a study of care deficit *Zofia Kawczyńska-Butrym*Opieka w procesach migracji. Koncepcje i realizacje *19-20 V 2016, Lublin*MK*Pr

27*Migration, Trust and Care: Warm and Cold Care Models*Lise Widding Isaksen*Opieka w procesach migracji. Koncepcje i realizacje *19-20 V 2016, Lublin*MK*Pr

28*Dziecko w rodzinie transnarodowej*Joanna Bielecka–Prus*Opieka w procesach migracji. Koncepcje i realizacje *19-20 V 2016, Lublin*MK*Pr

29*Strategie opiekuńcze polskich migrantek w Norwegii realizowane wobec starszych podopiecznych w Polsce*Elżbieta Czapka*Opieka w procesach migracji. Koncepcje i realizacje *19-20 V 2016, Lublin*MK*Pr

30*Sytuacja eurosierot w opiniach opiekunów zewnętrznych*Marzena Kruk*Opieka w procesach migracji. Koncepcje i realizacje *19-20 V 2016, Lublin*MK*Pr

31*Polskie matki o norweskich przedszkolach – gdzie rozpocząć proces budowania zaufania między rodzicami migrantami a instytucją opieki nad dzieckiem?*Alicja Sadownik*Opieka w procesach migracji. Koncepcje i realizacje *19-20 V 2016, Lublin*MK*Pr

32*Hvordan utvikles tillit mellom Polske mødre og Norske barnehager? (How deos the trust between the Polish Mothers and Norwegian Kidergartens develope?)*Alicja Sadownik*OMEP årsmøtet (The annual meeting of OMEP – World Organization for Early Childhood Education) *10 V 2016, Bergen University Collge*MK*Pr

33*Family Care in the Transnational Families: Love, Blame and Obligation*Joanna Bielecka-Prus, Elżbieta Czapka*The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for Better World*10-14 VII 2016, Wiedeń, Austria, ISA*MK*Pr

34*Advances in collaborative research for Business , Economics, Social Sciences and Humanities, Children from Migrant Families*Marzena Kruk, Joanna Bielecka-Prus*International Conference on “Business, Economics, Social Science & Humanities, Academic For a Advances in collaborative research for Business,30-31 VII 2016*Maroko, Casablanca*MK*Pr

[/table]

Legenda: MK – międzynarodowa konferencja, K – krajowa konferencja, R – referat, Pr – prezentacja, Po – poster

Plakaty naukowe:

Raporty częściowe: