Publikacje, konferencje i seminaria

BROSZURA INFORMACYJNA

View Fullscreen

RAPORT KOŃCOWY PROJEKTU

View Fullscreen
Publikacje
Nr Tytuł Autor/Autorzy Nazwa czasopisma Język
1 Wybrane aspekty deficytu opieki nad populacją starzejącej się Europy Zofia Kawczyńska-Butrym, Elżbieta Czapka Praca Socjalna, 2013. XXVIII polski
2 Organization of Polish parents care for migrant women. Selected problems of older people in a situation of migration of their children Marzena Kruk Changes in demographic, social and economic developments in Poland and Europe challenge for the scence and practice of management, P. Górski (eds.), 2014 polski
3 Zrozumieć migracje kobiet – gdy siwiejąca Europa potrzebuje opieki Zofia Kawczyńska Butrym Opuscula Sociologica 3/2014 polski
4 Potential of elderly persons – from homeland to home abroad. Zofia Kawczyńska Butrym Understanding Ageing in Contemporary Poland: Social and Cultural Perspectives, ed. S. Grotowska, I. Taranowicz. M. Libiszowska – Żółtowska, Wrocław 2014, s. 61-70 angielski
5 Feminizacja migracji- globalny i rodzinny kontekst opieki Zofia Kawczyńska Butrym Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania. Red.: A. Jabłoński, M. Szyszko, D. Gzicka, Lublin, 2014, s. 189 – 202 polski
6 Polish and Ukrainian women in the care-giving job market. Zofia Kawczyńska Butrym Contemporary Problems of Social Change: Polish and Ukrainian Experience, ed. V. Yevtukh, R. Radzik, G. Kisla, Kyiv, 2015, s. 117-134. angielski
7 Wsparcie społeczne dla rodzin migracyjnych w Polsce Marzena Kruk odzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy. Red. I. Taranowicz. S.Grotowska, Oficyna Wydawnicza ARBORETUM, Wrocław 2015, ss.193-205. polski
8 Organizacja opieki nad rodzicami polskich migrantek w Norwegii Marzena Kruk Zmiany demograficzne w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania, (red.). P. Górski, Wydawnictwo Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2015,s.34-41 polski
9 Children left behind and their everydays life Marzena Kruk International multidistiplinary Scentific Conferenceon social Sciences and art. SGEM 215, Conference Proceeding, Albena-Bułgaria 2015, p.341-349. angielski
10 Migracje jako czynnik aktywizujący życie rodzinne i społeczne osób starszych Marzena Kruk Inkluza czy ekskluzja/ człowiek stary w społeczeństwie, (red.) M. Synowiec-Piłat, B. Kwiatkowska, K. Borysławski, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2015, ss.257-273. Wrocław polski
11 From East to West. Polish Public discourse on migration in press. Joanna Bielecka-Prus International multidistiplinary Scentific Conferenceon social Sciences and art. SGEM 215, Conference Proceeding, Albena-Bułgaria 2015, p. Book. 3, s. 59-66. angielski
12 Świat emocji rodziców migrantek – starość w tęsknocie Zofia Kawczyńska-Butrym Opieka nad dziećmi i starszymi rodzicami w rodzinach migrujących kobiet, Lublin 2016 polski
13 Migration, Trust and Care: Warm and Cold Care Models Lise Widding Isaksen Opieka nad dziećmi i starszymi rodzicami w rodzinach migrujących kobiet, Lublin 2016 angielski
14 Dziecko w rodzinie transnarodowej Joanna Bielecka-Prus Opieka nad dziećmi i starszymi rodzicami w rodzinach migrujących kobiet, Lublin 2016 polski
15 „Mama to obowiązek” – zakresy opieki i strategie opiekuńcze polskich migrantek w Norwegii realizowane wobec starszych członków rodziny w Polsce Elżbieta Czapka Opieka nad dziećmi i starszymi rodzicami w rodzinach migrujących kobiet, Lublin 2016 polski
16 Polish migrant mothers in Norway on their children’s relationships with grandparents in Poland Alicja Sadownik Opieka nad dziećmi i starszymi rodzicami w rodzinach migrujących kobiet, Lublin 2016 angielski
17 Rodzice migrantek i ich opiekunowie o instytucjach wspierających opiekę Marek Butrym Opieka nad dziećmi i starszymi rodzicami w rodzinach migrujących kobiet, Lublin 2016 polski

 

Konferencje i seminaria
Nr Tytuł wystąpienia Prelegent Nazwa konferencji Czas i miejsce Ranga Typ
1 Cross-sectoral dialogue for migrants on the examle of the province of Lublin Marzena Kruk Partnership for cross-solving social problems 20 V 2014, Rzeszów MK R
2 „Mali ludzie z małego kraju”? Obraz migrantów polskich w dyskursie politycznym Joanna Bielecka-Prus Narody i stereotypy 25 lat później 4-6 VI 2014, Kraków MK R
3 Wsparcie społeczne dla rodzin migracyjnych w Polsce Zofia Kawczyńska-Butrym Rodzina wobec lokalnych i globalnych wyzwań współczesności 16-17 VI 2014, Wrocław K R
4 Migration As the Process of Care Exclusion (PPTx)  (PDF) XVIII ISA World Congress of Sociology – Abstrakt Joanna Bielecka-Prus, Marek Butrym XVIII ISA World Congress of Sociology 13-19 VII 2014, Jokohama MK R
5 Metaphorical Concepts in Research on Migrant Families: Care Deficits, Social Capital and the Care Commons (PPTx) (PDF) Lise Widding Isaksen The 7th Congress of the European Society on Family Relations – ESFR 3-6 IX 2014, Madryt MK R
6 Migration As the Process of Care Exclusion Joanna Bielecka-Prus The 7th Congress of the European Society on Family Relations – ESFR 3-6 IX 2014, Madryt MK R
7 Health migrants. Sociological analysis Marzena Kruk Health security interdisciplinary approach 17-19 IX 2014, Świerklaniec MK R
8 Organization of Polish parents care form migrant women. Selected problems of older people in a situation of migration of their children Marzena Kruk Zmiany demograficzne, społeczne i gospodarcze w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania 25-26 IX 2014, Kraków K R
9 Euro-orphanhood in Polnad. Is it really problem? Analysis of social discourse about euro-orphanhood Joanna Bielecka-Prus, Marzena Kruk IX International Conference of Young Scientists 2-4 X 2014, Kraków MK R
10 Polish female migrants and their families – a study of care deficit (POLFAMIGRA) Joanna Bielecka-Prus, Marzena Kruk Gender equality:policy, research, society 9-10 X 2014, Warszawa MK Pr
11 Wykluczenie ekonomiczno-społeczne migrantów Marzena Kruk Kultura Wykluczenia? 14 XI 2014, Kraków K R
12 The problem of social security of migrant Marzena Kruk Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem 2-4 XII 2014, Zakopane K R
13 Mothering from abroad. Changes in socialization patterns in migrants’ families in comparative perspective Joanna Bielecka-Prus International Conference Gender, Culture & Migration, PAR, UG 6-7 III 2015, Gdańsk MK Pr
14 Prezentacja projektu Polfamigra Marzena Kruk Gender, Culture & Migration 6 III 2015, Gdańsk MK Pr
15 Polish mothers in Norway: Care deficits as a reason to gender roles transformation Alicja Sadownik Gender, Culture, Migration 6-7 III, Gdańsk MK Pr
16 Prezentacja projektu Polfamigra Marzena Kruk Granice-przestrzeń-migracje 28 IV Lublin K Pr
17 Polish and Ukrainian women in the care-giving job market Zofia Kawczyńska -Butrym Contemporary Problems of Social Change: Polish and Ukrainian Experience 24 VI 2015, Lublin MK Pr
18 Problem eurosieroctwa w Polsce Marzena Kruk Dziecko w kulturze 11 VI 2015, Warszawa K Pr
19 Migracje jako czynnik aktywizujący życie rodzinne i społeczne osób starszych Marzena Kruk Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa 19 VI 2015, Wrocław K Pr
20 Who cares? Children left behind and their everyday life Joanna Bielecka-Prus,Marzena Kruk 12th Conference of the European Sociological Association 2015 in Prague 25 VII 2015, Praga MK Po
21 From East to West. Polish public discourse on migration in press Joanna Bielecka-Prus 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Art 24 VIII 2015, Albena, Bułgaria MK R
22 Children left behind and their everydays life Marzena Kruk 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Art 26 VIII 2015, Bułgaria MK Pr
23 Elderly people – global space of care Zofia Kawczyńska -Butrym 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Art 26 VIII 2015, Albena, Bułgaria MK Pr
24 The omnipresent sausage. Norwegian kindergartens in Polish mothers’ stories and challenges of storytelling research. Alicja Sadownik Negotiating neglected narratives – Unpacking stories of children and teachers in educational practices 7-8 X 2015, Bergen MK Pr
25 Female migration and its impact on family care. A case of Poland Joanna Bielecka-Prus AAB University, Pristine-Kosovo 20-21 XI 2015, Prisztina, Kosowo MK Pr
26 Informacje o projekcie: Polish female migrants and their families – a study of care deficit Zofia Kawczyńska-Butrym Opieka w procesach migracji. Koncepcje i realizacje 19-20 V 2016, Lublin MK Pr
27 Migration, Trust and Care: Warm and Cold Care Models Lise Widding Isaksen Opieka w procesach migracji. Koncepcje i realizacje 19-20 V 2016, Lublin MK Pr
28 Dziecko w rodzinie transnarodowej Joanna Bielecka–Prus Opieka w procesach migracji. Koncepcje i realizacje 19-20 V 2016, Lublin MK Pr
29 Strategie opiekuńcze polskich migrantek w Norwegii realizowane wobec starszych podopiecznych w Polsce Elżbieta Czapka Opieka w procesach migracji. Koncepcje i realizacje 19-20 V 2016, Lublin MK Pr
30 Sytuacja eurosierot w opiniach opiekunów zewnętrznych Marzena Kruk Opieka w procesach migracji. Koncepcje i realizacje 19-20 V 2016, Lublin MK Pr
31 Polskie matki o norweskich przedszkolach – gdzie rozpocząć proces budowania zaufania między rodzicami migrantami a instytucją opieki nad dzieckiem? Alicja Sadownik Opieka w procesach migracji. Koncepcje i realizacje 19-20 V 2016, Lublin MK Pr
32 Hvordan utvikles tillit mellom Polske mødre og Norske barnehager? (How deos the trust between the Polish Mothers and Norwegian Kidergartens develope?) Alicja Sadownik OMEP årsmøtet (The annual meeting of OMEP – World Organization for Early Childhood Education) 10 V 2016, Bergen University Collge MK Pr
33 Family Care in the Transnational Families: Love, Blame and Obligation Joanna Bielecka-Prus, Elżbieta Czapka The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for Better World 10-14 VII 2016, Wiedeń, Austria, ISA MK Pr
34 Advances in collaborative research for Business , Economics, Social Sciences and Humanities, Children from Migrant Families Marzena Kruk, Joanna Bielecka-Prus International Conference on “Business, Economics, Social Science & Humanities, Academic For a Advances in collaborative research for Business,30-31 VII 2016 Maroko, Casablanca MK Pr

Legenda: MK – międzynarodowa konferencja, K – krajowa konferencja, R – referat, Pr – prezentacja, Po – poster

Plakaty naukowe:

Raporty częściowe: