Uniwersytet w Bergen

Uniwersytet w Bergen

Uniwersytet w Bergen jest stosunkowo młodym Uniwersytetem, założony został w roku 1946. Obecnie na Uniwersytecie studiuje ponad 14500 studentów oraz zatrudnionych jest 3200 wykładowców i pracowników.

Uczelnia w swej ofercie posiada szeroki wachlarz kierunków studiów. W ramach sześciu wydziałów – obejmujących większość tradycyjnych dyscyplin akademickich – UwB ma do zaoferowania 60 różnych specjalistycznych działów, instytutów i centrów naukowych. Powstaje w nim także coraz więcej multidyscyplinarnych ośrodków badawczych. W ramach Uniwersytetu realizowane są różnorodne projekty naukowe oraz tworzone są zespoły badawcze.

Uniwersytet w Bergen jest otwarty na współpracę międzynarodową w ramach badań i szkoleń naukowych. Uczelnia ma podpisane umowy partnerskie z uczelniami i instytucjami badawczymi we wszystkich częściach świata.

Wydziały:

  • Wydział Humanistyczny
  • Wydział Prawa
  • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  • Wydział Medycyny i Stomatologii
  • Wydział Psychologii
  • Wydział Nauk Społecznych

Oficjalna strona: www.uib.no